Gabinet działa w oparciu o platformę automatycznej komunikacji z pacjentami iGabinet